Open navigation

Sai định dạng dữ liệu-HDon/DLHDon/NDHDon/NMua/MST : định dạng không hợp lệ


- Nguyên nhân: Lỗi trong quá trình nhập liệu, Anh/Chị nhập không đúng cấu trúc MST người mua dạng chi nhánh. Ví dụ 0102030405001.

- Hướng xử lý:  Anh/Chị vui lòng lập lại tờ hóa đơn và chỉnh sửa MST người mua thành 0102030405-001

Đối với tờ hóa đơn bị lỗi, Anh/Chị vui lòng thực hiện theo hướng dẫn. Nhấp tại đây

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.