Open navigation

Hồ sơ chế độ ốm đau/ thai sản làm điện tử hay giấy? cách nộp chứng từ giấy cho CQ BHXH thế nào?

Thực hiện kê khai & nộp HS theo quy trình 630 trên iBHXH, tham khảo hướng dẫn tại đây

Theo đó, để nộp hồ sơ qua bưu điện, người nộp cần thực hiện các bước sau:

  1. Hoàn thiện hồ sơ điện tử và in thông báo tiếp nhận hồ sơ từ cơ quan BHXH gửi qua email.
  2. In phiếu giao nhận thành 2 bản và kẹp chung vào chứng từ hưởng chế độ ốm đau/thai sản của bệnh viện.
  3. Bỏ chứng từ và phiếu giao nhận vào bì thư và gửi qua bưu điện.

Ngoài ra, nếu cần, người nộp cũng có thể in bộ hồ sơ điện tử ra để Tổng giám đốc đóng dấu và ký tên gửi kèm. Tuy nhiên, việc này không bắt buộc vì hồ sơ đã được gửi điện tử trước đó.


Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã sử dụng TS24


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.