Open navigation

Vấn đề thường gặp tuần từ 14/11/2022 đến 18/11/2022

+ Chức năng xuất PDF từ file XML không được.

+ Nhấn insert để thêm dòng trên TK1-TS, nếu để trỏ chuột ở dòng họ và tên sẽ bị giữ lại dòng họ tên đó.

+ KH hỏi nhiều về cách đăng ký & nộp HS trên cổng DVC quốc gia về BCLĐ (đã gửi FAQ hướng dẫn).

+ Gửi HS đăng ký/ thay đổi I-VAN bị báo CKS OCSP bị hàng loạt (đã chỉnh khắc phục).

+ Số tiền đóng BHXH trong chức năng Chứng từ khấu trừ Thuế của iBHXH báo đỏ.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.