Open navigation

Hướng dẫn cập nhật chứng thư số với Cơ quan thuế

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách cập nhật thay đổi thay đổi thông tin chứng thư số giao dịch điện tử dịch vụ T-VAN trong phần mềm TaxOnline.

Những trường hợp cần thực hiện cập nhật theo hướng dẫn này:

 • Đơn vị thay đổi thiết bị chữ ký số khác với thiết bị đã đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan thuế;
 • Đơn vị gia hạn tiếp thời gian sử dụng chứng thư số của thiết bị đang sử dụng;
 • Đơn vị thay đổi thông tin chứng thư số (tên công ty, địa chỉ, email…)

Hướng dẫn thực hiện

1. Chuẩn bị:

 • Kết nối thiết bị chữ ký số vào máy tính;
 • Khởi động, đăng nhập vào phần mềm TaxOnline hoặc KySo.

2 Vị trí mở chức năng:

Mở bảng chức năng theo 1 trong 2 cách:

 • Trong phần mềm TaxOnlineTT chungĐăng ký T-VAN

 • Trong phần mềm KySoTaxOnlineĐăng ký T-VAN

3. Thực hiện đăng ký:

 • Bảng Đăng ký T-VAN, nhấn chọn ĐK thay đổi chứng thư số của NNT.

 • Bảng Đăng ký thay đổi chứng thư số của NNTThông tin đăng ký, kiểm tra lại thông tin Cơ quan thuếThông tin người nộp thuế;
 • Nhấn chọn Nộp hồ sơ, thực hiện theo bảng hướng dẫn để ký nộp hồ sơ đăng ký;
 • Nhấn chọn Trở về sau khi hoàn thành nộp hồ sơ.

 • Trở về bảng Đăng ký T-VAN để chờ nhận được phản hồi tình trạng đăng ký;
 • Cột Tình trạng báo Chấp nhận là thông tin đăng ký thay đổi chứng thư số của NNT đã được hệ thống thuế xác thực thành công(*).

(*): sẽ mất một khoảng thời gian nhất định để có thể nhận được kết quả phản hồi này từ hệ thống thuế.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.