Open navigation

Khi lưu tờ khai 01/GTGT phần mềm báo dữ liệu chưa chính xác và báo vàng ở chỉ tiêu 22?

Thông thường chỉ tiêu 22 sẽ được tổng hợp từ kỳ kê khai trước chuyển sang, trường hợp chỉ tiêu 22 được nhập bằng tay thì phần mềm sẽ hiện cảnh báo vàng để quý khách kiểm tra lại dữ liệu. Khi dữ liệu đã đúng quý khách lưu tờ khai và kết xuất nộp bình thường.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.