Open navigation

[CQT xác nhận]- Không hợp lệ: 20021- Hóa đơn có thời điểm lập trong thời gian NNT thuộc trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn


- Nguyên nhân: Doanh nghiệp đang trong thời gian ngừng sử dụng hóa đơn

- Hướng xử lý: Anh/Chị vui lòng liên hệ trực tiếp cán bộ quản lý Thuế để tìm hiểu nguyên do bị ngừng và tìm hướng xử lý phù hợp.

Sau khi được cấp phép sử dụng tiếp hóa đơn, Anh/Chị lập lại hóa đơn mới để ký và gửi cho CQT.

Đối với tờ hóa đơn bị lỗi, Anh/Chị vui lòng thực hiện theo hướng dẫn. Nhấp tại đây

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.