Open navigation

Những hóa đơn không được cấp mã phải xử lý như thế nào?

Hướng dẫn xử lý Hóa đơn điện tử không được CQT cấp mã trên phần mềm iXHD

1Có 2 tình trạng của hóa đơn người dùng cần lưu ý:

. Tình trạng 1: Dấu “! Màu vàng” (1) và cột “Đồng bộ TCGP”, “Mã thông điệp” (2) bị trống

- Hóa đơn đã ký số nhưng chưa được gửi đến CQT  

 

- Hóa đơn chưa được ký số

 

. Tình trạng 2: Dấu “X màu đỏ”: CQT từ chối cấp mã cho hóa đơn do hóa đơn không hợp lệ.

 

2. Cách xử lý

. Tình trạng 1

- Nếu người dùng cần sử dụng lại hóa đơn, điều đó có thể gây ra sự khác nhau giữa ngày lập hóa đơn, ngày ký sốngày trả kết quả CQT. Để tránh điều này, tốt nhất bạn nên liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của mình để có giải pháp phù hợp

- Nếu người dùng không còn nhu cầu sử dụng các hóa đơn này, vui lòng bỏ qua và ngừng mọi thao tác liên quan đến hóa đơn.

 

. Tình trạng 2:

                        - Click Chuột phải vào ô số hóa đơn cần xử lý (1) > Nhấn chọn “Hủy hóa đơn” (2)

            

Trân trọng cảm ơn ./.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.