Open navigation

THÔNG BÁO | iBHXH cập nhật 15.0.34

Ngày phát hành: Thứ 2, ngày 12 tháng 06 năm 2023.

Tính năng mới:

1- Ký và nộp hồ sơ BHXH: Thêm nút Xem LSGD và Lưu ý kiểm tra LSGD trên danh sách nộp hồ sơ.

2- Chứng từ khẩu trừ thuế TNCN (TT78/2021): Thêm lọc và lưu tình trạng gửi email không thành công. Thêm chức năng trình ký Thư xác nhận thu nhập qua Google Drive.

Các cải tiến bao gồm:   

1- LSGD: Cập nhật tình trạng xử lý hồ sơ bước 4 (Chờ cán bộ BHXH trả kết quả).

2- Chứng từ khẩu trừ thuế TNCN (TT78/2021): Tối ưu ký PDF. Tối ưu bắt lỗi dữ liệu Thư xác nhận thu nhập. Cập nhật mẫu in. Tối ưu chức năng xuất PDF.

3- Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.34.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.