Open navigation

Làm cách nào để tra cứu lại những tờ khai đã nộp


Để tra cứu lại hồ sơ BHXH đã nộp và tình trạng kết quả xử lý, người dùng thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:

1. Thực hiện trong ứng dụng iBHXH™:

- Trên thanh tiêu đề chọn vào mục “Kết xuất BC” (1) > “Lịch sử giao dịch” (2).  

- Trong bảng lịch sử giao dịch, tùy chỉnh lại thời gian > chọn “Hiển thị kết quả” để truy xuất thông tin hồ sơ đã nộp. lưu ý một số cột thông tin như sau: 

(1): Nhấn đúp chuột (double click) vào TÊN CỦA HỒ SƠ để mở xem nội dung chi tiết hồ sơ đã nộp.

(2): Nhóm cột thông tin hỗ trợ tra cứu tình trạng gửi hồ sơ giấy cho cơ quan BHXH bằng chức năng gọi hồ sơ bưu điện trong ứng dụng iBHXH™, người dùng có thể kiểm tra tình trạng hồ sơ đã được chuyển và xử lý tại cơ quan BHXH như thế nào, in nhãn bì thư và thời gian hẹn trả hồ sơ từ cơ quan BHXH cho đơn vị.

(3): Nhấn đúp chuột (double click) vào BIỂU TƯỢNG HỒ SƠ để mở xem quá trình xử lý hồ sơ được trả về từ hệ thống của BHXH Việt Nam, áp dụng cho việc truy vấn quá trình xử lý hồ sơ giao dịch điện tử của đơn vị đến cơ quan BHXH.

(4): nhóm cột thông tin hiển thị tình trạng gửi, thể hiện lỗi giao dịch của hồ sơ giao dịch điện tử qua hệ thống của BHXH Việt Nam.  


2. Thực hiện trong ứng dụng  KySo™:

Trên thanh tiêu đề chọn vào mục “iBHXH” (1) > “Lịch sử giao dịch” (2).


 Cách tra cứu tương tự như nội dung hướng dẫn thực hiện trong ứng dụng iBHXH™.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.