Open navigation

THÔNG BÁO | iBHXH cập nhật 15.0.19

Ngày phát hành: Thứ 3, ngày 17 tháng 01 năm 2023.

Cải tiến

   1- Hồ sơ 600: Tối ưu xuất báo cáo đối với trường hợp TK1-TS không có HGĐ.

   2- Hồ sơ 612 giấy: Tối ưu mở Form nhập liệu.

   3- Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.19.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.