Open navigation

THÔNG BÁO | iBHXH cập nhật 15.0.22

Ngày phát hành: Thứ 2, ngày 20 tháng 02 năm 2023.

Tính năng mới: Thêm chức năng ký trực tiếp cho hồ sơ trên Google Drive.

Các cải tiến bao gồm:

- Thêm hiển thị tổng tiền đóng theo Hộ gia đình trên tờ khai D03-TS cho hồ sơ 603.
- Tối ưu tập tin XML theo chuẩn BHXH VN cho hồ sơ 651c.
- Đồng bộ chức năng của Chứng từ khẩu trừ thuế TNCN (TT78/2021) với ứng dụng TaxOnline.
- Cập nhật chức năng xem Chứng từ khẩu trừ thuế TNCN (TT78/2021) trong tập tin XML BHXH.
- Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.22.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.