Open navigation

Lỗi từ Tổng cục thuế trả về: "Không nhận hồ sơ khai thuế của NNT từ t-van cũ"?

Hiện tại thì việc Nộp tờ khai chỉ cho phép thực hiện ở một nhà Van.

Ví dụ: Bạn đang đăng ký nộp tờ khai ở thuedientu.gdt.gov.vn (HTKK) nhưng bạn vào TaxOnline để nộp thì sẽ gặp lỗi sau:

Để khắc phục lỗi: Bạn cần đăng ký ngừng dịch vụ ở thuedientu.gdt.gov.vn sau đó đăng ký T-Van TaxOnline.

Cách đăng ký T-Van bạn xem tại đây


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.