Open navigation

THÔNG BÁO | iBHXH cập nhật 15.0.23

Ngày phát hành: Thứ 5, ngày 02 tháng 03 năm 2023.

Các cải tiến bao gồm: 

   1 - Hồ sơ 600: Tối ưu nạp dữ liệu từ Excel mẫu (Đối với cá nhân không có mã số BHXH).

   2 - Hồ sơ 602: Tối ưu kiểm tra nghiệp vụ BHXH.

   3 - Chứng từ khẩu trừ thuế TNCN (TT78/2021): Đồng bộ chức năng với ứng dụng TaxOnline.

   4 - Quản lý NLĐ: Tối ưu tính lương đóng BHXH (Đối với lương hệ số).

   5 - Kết xuất BC: Tối ưu hiển thị danh sách trên Form Hồ sơ đã nộp.

   6 - Ký và nộp hồ sơ BHXH: Đồng bộ chức năng với các ứng dụng trong bộ TS24pro.

   7 - Xem XML BHXH: Cập nhật xem Chứng từ khẩu trừ thuế TNCN (TT78/2021).

   8 - Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.23. 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.