Open navigation

Khi NLĐ nghỉ để đi nghĩa vụ quân sự, sau 2 năm đi làm lại, phải làm HS gì?

Thực hiện trên ứng dụng iBHXH quy trình hồ sơ 600, báo giảm NLĐ theo phương án Giảm hẳn (GH), vì khi tham gia nghĩa vụ quân sự, NLĐ sẽ được đóng BHXH Bộ Quốc Phòng. Khi NLĐ đi làm lại thì báo tăng theo phương án Tăng mới (TM). 


Quý KH có thể tham khảo thêm các bước sau: 

  1. Xác định các tiêu chí lựa chọn nhân viên cho kế hoạch giảm (GH). Điều này có thể dựa trên các yếu tố như hiệu suất công việc, thời gian phục vụ hoặc vị trí trong công ty.
  2. Thông báo cho những nhân viên đã được chọn cho kế hoạch Giảm (GH) và cung cấp cho họ thông tin về quy trình, bao gồm cả thời gian biểu và bất kỳ lợi ích nào mà họ có thể đủ điều kiện nhận.
  3. Xử lý các thủ tục giấy tờ cần thiết và các khoản thanh toán để bảo đảm người lao động đang tham gia nghĩa vụ quân sự được Bộ Quốc phòng đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian nghỉ việc.
  4. Lưu giữ hồ sơ chính xác về những nhân viên đã Giảm (GH), cũng như những người đang trong thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự.
  5. Khi nhân viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự và trở lại làm việc, thực hiện việc tăng LĐ, phương án Tăng Mới (TM) theo quy trình 600. 
  6. Thông báo cho nhân viên về kế hoạch Tăng mới (TM) và cung cấp cho họ thông tin về bất kỳ thay đổi nào đối với nhiệm vụ công việc, tiền lương hoặc lợi ích của họ.
  7. Theo dõi tiến độ của kế hoạch tăng mới (TM) và thực hiện bất kỳ điều chỉnh cần thiết.


Trong suốt quá trình này, điều quan trọng là phải giao tiếp rõ ràng và thường xuyên với nhân viên để đảm bảo rằng họ hiểu điều gì đang xảy ra và tại sao. Điều quan trọng nữa là phải tuân thủ tất cả các luật và quy định có liên quan, bao gồm cả những quy định liên quan đến nghĩa vụ quân sự và bảo hiểm xã hội. Bằng cách làm theo các bước này, quy trình đăng ký 600 có thể được thực hiện thành công và công ty có thể giảm lực lượng lao động của mình đồng thời hỗ trợ những nhân viên đang phục vụ trong quân đội.


Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã sử dụng TS24

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.