Open navigation

Vấn đề thường gặp tuần từ 26/09/2022 đến 30/09/2022

+ Đề xuất chức năng lưu lại dữ liệu đã nhập khi bị báo lỗi mẫu TK1-TS của HS 608 giống như HS 600.


+ Tỷ lệ đóng thay đổi thành 32% áp dụng từ 01/10/2022.


+ Hồ sơ giảm lao động lúc ghi báo lỗi nhưng không báo đỏ, phải xuất dữ liệu ra file mẫu rồi xóa thông tin hộ gia đình do dữ liệu tự nhảy vào.


+ HS bị trả về lỗi "Chữ ký đơn vị không hợp lệ (Check OCSP): Cannot check Issuer Certificate", hầu hết là HS nộp ở BHXH Hà Nội, lỗi này của hệ thống BHXH VN, đã được thông báo gửi lại HS.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.