Open navigation

Phải làm sao khi nhận được KQ HS từ chối: thông tin CKS của đơn vị không đúng với thông tin đã đăng ký?

Sau khi kiểm tra trên hệ thống thì thấy hồ sơ của mã đơn vị nộp đến BHXH bị báo lỗi và nộp không thành công. Đơn vị có thể tra cứu lỗi trong Lịch sử giao dịch của phần mềm iBH ở cột số 7 - Mô tả lỗi sẽ thấy lỗi là : Thông Tin chữ ký số của đơn vị không đúng với thông tin đã đăng ký 

 

Đơn vị khắc phục theo hướng dẫn sau và vào lại hồ sơ > bấm Ghi (F5) > Kết xuất và ký nộp lại.

 

Bước 1: Gắn thiết bị chữ ký số (USB Token) vào máy tính.

Bước 2: Trên thanh tiêu đề chọn vào mục “Hồ sơ điện tử” (1) > “Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-Van” (2).

Phần Thông tin chữ ký số đã đăng ký (1) là phần thông tin mà đơn vị đã đăng ký với CQBHXH trước đó.

Phần Thông tin chữ ký số dùng để giao dịch, nếu có thay đổi thông tin email thì nhập email mới vào (2), chọn tên chủ thể chứng thư số là tên công ty (3) > nhấn Nộp (4) để hoàn tất việc cập nhật


Bước 3: Thực hiện cập nhật xong, vào mục Kết xuất báo cáo Lịch sử giao dịch, kiểm tra tình trạng "Đăng ký thay đổi thông tin đơn vị sử dụng dịch vụ I-Van", nếu có thông báo “Hồ sơ đã được chấp nhận” là thông tin thay đổi đã được cập nhật thành công trên hệ thống.


LƯU Ý: Nếu đơn vị đã kiểm tra và gửi lai hồ sơ thành công thì vui lòng bỏ qua email thông báo này. Nếu trong quá trình kê khai hồ sơ phát sinh lỗi khác, vui lòng soạn email mới rồi gửi vào email: hotro@ts24.com.vn để TS24 hỗ trợ.

 

Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã sử dụng TS24

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.