Open navigation

[CQT xác nhận]- Không hợp lệ: 20001- Sai định dạng dữ liệu HDon/DLHDon/NDHDon/NMua/DCTDTu : định dạng không hợp lệ


- Nguyên nhân: Lỗi trong quá trình nhập liệu, người dùng nhập sai cấu trúc DCTDTu (Địa chỉ thư điện tử)

- Hướng xử lý:  Anh/Chị vui lòng lập lại tờ hóa đơn mới và kiểm tra chính xác địa chỉ thư điện tử.

Đối với tờ hóa đơn bị lỗi, Anh/Chị vui lòng thực hiện theo hướng dẫn. Nhấp tại đây

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.