Open navigation

[CQT xác nhận] - Không hợp lệ : 20001 - Sai định dạng dữ liệu HDon/DLHDon/NDHDon/DSHHDVu/HHDVu [1] TSuat : Thuế suất không được bỏ trống khi tính chất khác ghi chú/diễn giải.

 


- Nguyên nhân: Lỗi trong quá trình nhập liệu, dòng hàng có Tính chất 1,2,3 cột tính chất không được bỏ trống.

- Hướng xử lý: Anh/Chị vui lòng xuất lại hóa đơn. Những dòng không có tiền và thuế suất mà mục đích chỉ là để ghi chú diễn giải thì lúc lập hóa đơn anh chị vui lòng chọn “Tính chất” bằng 4 – Ghi chú/Diễn giải

Đối với tờ hóa đơn bị lỗi, Anh/Chị vui lòng thực hiện theo hướng dẫn. Nhấp tại đây

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.