Open navigation

Lỗi từ Tổng cục thuế trả về: "Đã có tờ khai chính thức được chấp nhận. Bạn phải nộp tờ khai bổ sung"?

Nếu đã gửi thành công tờ khai chính thức và cố gắng gửi lại, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi tương tự như sau

Lỗi là do cơ quan thuế đã ghi nhận tờ khai chính thức vào hệ thống thuế. Nếu cần điều chỉnh tờ khai thì phải khai bổ sung.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.