Open navigation

THÔNG BÁO | iBHXH cập nhật 15.0.5

Ngày phát hành: Thứ 4, ngày 12 tháng 10 năm 2022 

Tính năng mới

  1 - TS24 ID: Thêm chức năng Thay đổi tài khoản đăng nhập (email).

Cải tiến

  1 - Thông tin đơn vị: Bỏ icon không sử dụng.

  2 - TS24 ID: Cập nhật “FAQ khi sử dụng dịch vụ”, “HelpDesk Ticket”.

  3 - Cập nhật liên kết đến trang hướng dẫn gia hạn.

  4 - Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.5. 


  5 - Tờ khai TK1-TS: Tối ưu thông báo lỗi nhập liệu trên hồ sơ 607, 608, 610, 612.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.