Open navigation

THÔNG BÁO | iBHXH cập nhật 15.0.6

Ngày phát hành: Thứ 5, ngày 13 tháng 10 năm 2022 

Cải tiến

 1 - Tờ khai TK1-TS: Nâng cấp chức năng lưu thông tin NLĐ vào Quản lý NLĐ (Tự động cập nhật).

 2 - Hồ sơ 600: Tối ưu nạp dữ liệu từ tập tin Excel mẫu.

 3 - Tối ưu chức năng tự động sao lưu dữ liệu khi mở ứng dụng.

 4 - Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.6. 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.