Open navigation

THÔNG BÁO | iBHXH cập nhật 15.0.9

Ngày phát hành: Thứ 2, ngày 21 tháng 11 năm 2022.

Cải tiến

  1. Chứng từ khẩu trừ thuế TNCN (TT78/2021): Tối ưu bắt lỗi nghiệp vụ.
  2. Thay đổi icon theo chuẩn SVG.
  3. Hồ sơ 607: Hỗ trợ đính kèm nhiều tập tin (Tối đa 3 tập tin).
  4. Hồ sơ 608: Tối ưu chức năng thêm dòng.
  5. Hồ sơ trên Google Drive: Cập nhật quy trình trình ký qua Google Drive.
  6. Ký và nộp hồ sơ BHXH: Tối ưu chức năng Trình ký. Tối ưu thông báo khi trình ký.
  7. Xem XML hồ sơ BHXH: Đồng bộ với các ứng dụng trong bộ TS24pro.
  8. LSGD: Cập nhật chức năng chuyển LSGD.
  9. Tối ưu tốc độ mở hồ sơ.
  10. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.9.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.