Open navigation

THÔNG BÁO | iBHXH cập nhật 15.0.11

Ngày phát hành: Thứ 3, ngày 20 tháng 12 năm 2022. 


Cải tiến


   1- Chứng từ khẩu trừ thuế TNCN (TT78/2021): Tối ưu bắt lỗi nghiệp vụ (Bỏ bắt nhập thu nhập tính thuế và số thuế đã nộp lớn hơn 0). Cập nhật tập tin Excel mẫu.


   2- Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.11.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.